Year: 2012
Client: Celler de Can Roca

Implantation of environmental criteria at Celler de Can Roca

Objective: Establish a strategy of sustainability at Celler de Can Roca

Implantation of environmental criteria at Celler de Can Roca

Proposal: Introduction of environmental vectors within the daily operation of the Celler

Implantation of environmental criteria at Celler de Can Roca

Sustainability to restoration

Implantation of environmental criteria at Celler de Can Roca

Results: Collection of data, diagnosis and review of equipment. Proposals for actions.

Any: 2012
Client: Celler de Can Roca

Implantació de criteris ambientals al Celler de Can Roca

Objectiu: Establir una estratègia de sostenibilitat al Celler de Can Roca

Implantation of environmental criteria at Celler de Can Roca

Proposta: Introducció de vectors ambientals dins del funcionament diari del Celler.

Implantation of environmental criteria at Celler de Can Roca

Sostenibilitat a la restauració

Implantation of environmental criteria at Celler de Can Roca

Resultats: Recull de dades, diagnosi i revisió d’instal·lacions. Propostes d’actuacions.

Start typing and press Enter to search