L’Origen vol construir
una societat més
sostenible i més
respectuosa amb el
medi ambient.

black-dw

2016-2017-2018

Marató d’Estalvi
Energètic contra la
pobresa energètica

Campanya de sensibilització i de bones
pràctiques en l’ús i el consum d’ener-
gia, que té la voluntat afegida de des-
tinar l’estalvi econòmic aconseguit a la
lluita contra la pobresa energètica.

Home

Els nostres serveis

Integració de vectors ambientals.

Aplicació de noves maneres de dimensionar.

Introducció de criteris de sostenibilitat.

Capacitat de decidir i de col·laborar amb altres organitzacions.

Esport i lluita contra el canvi climàtic.

Implantar un model de pràctica esportiva més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

La pràctica de l’esport, com a tota activitat humana, requereix la utilització de recursos que poden generar un impacte ambiental. Això es fa més evident en grans esdeveniments esportius i en equipaments esportius que mouen un volum important de practicants i espectadors. És important que la sostenibilitat sigui un dels eixos principals d’aquests esdeveniments i equipaments.

Contacta amb
nosaltres a través de:

info@lorigen.net
670 620 621

Start typing and press Enter to search