RE-M

yellow-down

Una metodologia pròpia de l’Origen
amb la que volem que la gent participi
i s’apoderi de les actuacions de lluita
contra el canvi climàtic.

Com i quan va sorgir?

En el nostre treball diari a diferents equipaments i diferents àmbits, vam constatar que si ens adreçàvem als usuaris, als treballadors i a tots els agents implicats, informant i cercant la seva participació, aconseguíem resultats immediats i un llegat constatable.

Així doncs, a mitjans de 2016 vam decidir estructurar la metodologia i dotar-la del grafisme adient. Aquesta vessant participativa i lúdica seria REM.

slides-logo-remtransparent
rem_branding_packaging_sustainable-11

Quins objectius té?

Aconseguir la implicació dels agents implicats mitjançant la informació i la participació, sempre de forma lúdica i amb constatacions tècniques dels resultats aconseguits amb les actuacions de lluita contra el canvi climàtic que s’hagin fet: estalvi de consums energètiques, disminució de la contaminació…

screen-shot-2018-05-07-at-15.44.12

Què ha aconseguit l’Origen amb RE-M?

Amb RE-M, l’Origen ha aconseguit ser un catalitzador que ha accelerat canvis d’actitud i de predisposició que han dut a resultats importants en les diverses campanyes realitzades.

screen-shot-2018-05-07-at-15.42.19
linea-amarilla_horizontal

Start typing and press Enter to search