Year: 2015
Client: Fundació Barcelona Olímpica

Sustainability Olympic and Sport Museum J. A. Samaranch

Objective: Reduction in energy consumption and amounts

Sustainability Olympic and Sport Museum J. A. Samaranch

Proposal: Technical support and advice in the development of actions of saving and energy efficiency

Sustainability Olympic and Sport Museum J. A. Samaranch

Sport and sustainability

Sustainability Olympic and Sport Museum J. A. Samaranch

Results: Reduction powers contracted.

Improvement of control and management of supplies.

Training days

Any: 2015
Client: Fundació Barcelona Olímpica

Sostenibilitat Museu Olímpic i de l’Esport J. A. Samaranch

Objectiu: Reducció en els consums i imports energètics.

Sustainability Olympic and Sport Museum J. A. Samaranch

Proposta: Suport tècnic
i assessorament en
el desenvolupament d’actuacions d’estalvi i d’eficiència energètica.

Sustainability Olympic and Sport Museum J. A. Samaranch

Esport i sostenibilitat

Sustainability Olympic and Sport Museum J. A. Samaranch

Resultats: Reducció potències contractades.

Millora de control i de gestió dels subministraments-

Jornades de formació.

Start typing and press Enter to search